6.12.2017

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku od godz. 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołał  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ponowna weryfikacja oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 3/2017, 4/2017 w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego protestów od wyników oceny w ramach w/w naborów.