10.11.2017

W dniu 27 października 2017r. w Lutocinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Przewodniczącym Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Joanna Hajdas. Podczas zebrania zatwierdzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozowoju 2014-2020 oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji. Dokonano zmian w składzie Rady LGD oraz powołano Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji. Nowym członkiem Rady LGD został Pan Rafał Nowakowski. Natomiast w skład Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji wchodzą: Andrzej Długołęcki, Sławomir Wiśniewski, Joanna Hajdas, Ryszard Domżalski, Ryszard Dobiesz. Przewodniczący Rady LGD zaprosił wszystkkich obecnych na Wystawę Bożonarodzeniową organizowaną przez SSS LGD oraz Miasto i Gminę Glinojeck, która odbędzie się 8 grudnia 2017r. w Glinojecku.

W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.