24.07.2017r.

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 18 lipca 2017r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

1. w ramach konkursu 5/2017r. z zakresu tworzenia inkubatorów prztwórstwa spozywczego na obszarze LGD 0 wniosków,

2. w ramach konkursu 6/2017r. z zakresu budowy lub przebudowy ogólodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 8 wniosków,

3. w ramach konkursu 7/2017r. z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 2 wnioski,

4. w ramach konkursu 8/2017r. z zakresu budowy lub przebudowy ogólodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 12 wniosków,

Planowany termin Posiedzenia Rady SSS LGD podczas którego wnioski zostana ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru to 31.07.2017r.