6.06.2017r.

                         Informujemy, iż w zakończonym w dniu 22 maja 2017r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

1. w ramach konkursu 1/2017r. z zakresu rozwiajnia działalności gospodarczej 24 wnioski.

2. w ramach konkursu 2/2017r. z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 0 wniosków.

3. w ramach konkursu 3/2017r. z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 7 wniosków.

4. w ramach konkursu 4/2017r. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 28 wniosków.

 

Planowany termin Posiedzenia Rady SSS LGD podczas którego wnioski zostana ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru to 13-14.06.2017r.