26.05.2017r.

Owocna wizyta

                         W dniach 24 – 26 kwietnia br. delegacja Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wizytowała swojego partnera niemieckiego z miejscowości Oebisfelde. Spotkania z władzami miasta, przedstawicielami grup społecznych i przedsiębiorcami miały na celu wypracowanie płaszczyzny współpracy, która zaowocuje realizacją wspólnego projektu ponadnarodowego. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się oraz integracja różnych grup społeczno - zawodowych, osób szczególnie zagrożonych na rynku pracy i młodzieży poprzez wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów.

                  Pierwszy etap projektu to wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, w ramach których będzie miało miejsce zapoznanie się z obszarami dwóch LGD krajowych z subregionu ciechanowskiego, z ich atrakcjami kulturowymi, historycznymi oraz spotkania z przedstawicielami grup społecznych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń. Partnerzy krajowi uzgodnili, że jedna z grup zostanie wyselekcjonowana w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” . Natomiast atrakcją dla młodzieży obu krajów będą spływy kajakowe rzeką Wkrą połączone z jej oczyszczaniem i zakończone wspólną imprezą integracyjną. Ciekawe może być również seminarium poświęcone polityce ochrony środowiska naturalnego oraz wykorzystanie OZE i nowoczesnych technologii w tym zakresie. Pierwszy etap zakończy wymiana doświadczeń LGD, instytucji rynku pracy, pracodawców i pracobiorców nt. przedsięwzięć na rzecz grup de faworyzowanych.

                      Drugi etap to konferencja nt. wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców, w tym z grup uznanych z defowaryzowane na rynku pracy, niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturalnego oraz integracji mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników i przedstawicieli otoczenia biznesu. Działania projektu współpracy zakończy wydanie dwujęzycznego biuletynu promującego doświadczenia partnerów i wspólne przedsięwzięcia.

cid 4EE91431 E56F 40DE B858 65963627E8BF

cid 6CE39D08 7711 49D6 BFD2 85F7F1423CE8

cid A2335132 941B 4E0B 8E24 E86D05F6A41A