12.04.2017r.

W dniu 7 kwietnia 2017r. w Lidzbarku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki. Podczas zebrania zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz powołano nowego członka zarządu. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.