12.04.2017r.

Wystawa Wielkanocna jest cyklicznym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. W piątek, 7 kwietnia 2017 roku, w Sali Sportowej w Lidzbarku, odbyła się już piąta jej edycja a współorganizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Pan Maciej Sitarek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, Starosta Żuromiński, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Płońsku i Żurominie, oraz wójtowie. W tym roku cieszyła się rekordową liczbą wystawców. Wystawa połączona była z dwoma konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Marciszek, Grażyna Wróblewska, Dominika Zegadło oraz Sylwia Klonowska dokonała oceny stoisk zaprezentowanych przez wystawców.


Werdykt jury w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne przedstawiał się następująco:
1 miejsce – Joanna Zaborek – Nick, gm. Lidzbark
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy Wielkiej gm. Lipowiec Kościelny
3 miejsce – Sołectwo Ościsłowo – gm. Glinojeck


Natomiast w konkursie dla dzieci za najładniejszą pisankę uznano ozdoby przygotowane przez –
I miejsce- Gminne Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
II miejsce- Templin Aleksandra i Dorota - Lidzbark
III miejsce- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dłutowie


Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom, a na ręce Macieja Sitarka Burmistrza Lidzbarka Przewodniczący Rady LGD złożył pisemne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy lokalnych zespołów .

wytawa1  wystawa2

wystawa3  wystawa4

wystawa5  wystawa6

wystawa 7