08.02.2017r.

20151127093746 alertSzanowni Państwo, informujemy, że możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zostanie tymczasowa zawieszona.

Możliwość korzystania z generatora wniosków zostanie wyłączona w dniu 21 lutego 2017 r.

Z tego też względu do czasu aktualizacji i ponownego udostępnienia generatora zalecamy przyszłym Wnioskodawcom, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).

Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel).

Link do arkusza - Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 zamieszczamy poniżej:

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - rozwój działalności gospodarczej

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - podejmowanie działalności gospodarczej