Poniżej znajduje się do pobrania Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Harmongram planowanych naborów