08.02.2017r.

20151127093746 alertSzanowni Państwo, informujemy, że możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zostanie tymczasowa zawieszona.

Możliwość korzystania z generatora wniosków zostanie wyłączona w dniu 21 lutego 2017 r.

Z tego też względu do czasu aktualizacji i ponownego udostępnienia generatora zalecamy przyszłym Wnioskodawcom, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).

Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel).

Link do arkusza - Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 zamieszczamy poniżej:

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - rozwój działalności gospodarczej

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - podejmowanie działalności gospodarczej

06.02.2017r.20151127093746 alert

W dniu 3 lutego br. w Strzegowie odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji.

W celu zapoznania się z dokumentem kliknij tutaj.

02.02.2017r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Zaletą formularza jest jego przejrzysta konstrukcja. Zadawane pytania trafią bezpośrednio do ekspertów ARiMR. To zdecydowanie skróci czas oczekiwania na odpowiedź.

To już kolejne udogodnienie, dzięki któremu rolnicy i inni beneficjenci mogą uzyskiwać w ARiMR informacje. Dostępne są one na portalu www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR i poprzez bezpłatną infolinię 800 30 00 84.

Zapraszamy do korzystania z tego wygodnego narzędzia do kontaktu z ARiMR: otwórz

26.01.2017r.

20151127093746 alertInformujemy, że Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Poniżej link:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html,

pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla:
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Generatory mają na celu ułatwienie pracy przy wypełnianiu wniosków.
W celu skorzystania z generatorów każdy beneficjent w pierwszej kolejności musi założyć swoje konto.

06.12.2016r.

W dniu 2 grudnia br. w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia czterech protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2016. Rada uznała część protestów w związku z czym poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach operacji Premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą – podejmowanie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa wniosków
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania