24.11.2017 r.

 

 

                          flag yellow low     mazovia   ksow   prow 2014 2020

Rowerem nad Wkrę to jeden z ostatnich projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry „NASZA WKRA”. Projekt powstał przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ma na celu turystyczną promocję obszarów wiejskich. W ramach projektu powstała drukowana i mobilna wersja mapy turystycznej z wytyczonym szlakiem rowerowym. Swoim zasięgiem mapa obejmuje Ciechanów, Mławę, Radzanów i Strzegowo. Mapa w wersji papierowej będzie dostępna już wkrótce. Mapę w wersji mobilnej można pobrać i zainstalować już dziś. Wersja mobilna mapy została przygotowana w oparciu o znany program KaMap.

KaMap to nawigacja turystyczna i rowerowa oraz mapy turystyczne na smartfony, tablety, smatwatche z systemem Android i Windows Phone oraz komputery stacjonarne. KaMap pracuje na prawie wszystkich urządzeniach z Androidem, Windows Phone, Windows XP, Vista, 7, 8 oraz Windows CE i Mobile (nawigacje samochodowe). System przeznaczony jest dla: turystów, rowerzystów, żeglarzy, grzybiarzy oraz osób ceniących sobie bezpieczeństwo. Z aplikacji mogą korzystać osoby słabo znające się na mapach oraz eksperci szukający zaawansowanych opcji. Program umożliwia wygodną pracę na dużych monitorach, planowanie wycieczek, rysowanie tras do przejścia i wysłanie tych tras poprzez Internet na urządzenia z mobilną wersją KaMap’a.

Serdecznie zachęcamy do pobrania instrukcji instalacji programu i mapy „Rowerem nad Wkrę”  instrukcja instalacji programu i mapy na PC.

oraz instrukcja instalacji programu na smarfonach.

  

Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA w ramach wsparcia z KSOW zrealizowało operację pt. Szlak rowerowy „Rowerem nad Wkrę” – turystyczną promocją wsi. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

10.11.2017

W dniu 27 października 2017r. w Lutocinie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Przewodniczącym Zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Joanna Hajdas. Podczas zebrania zatwierdzono zmiany w Lokalnej Strategii Rozowoju 2014-2020 oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji. Dokonano zmian w składzie Rady LGD oraz powołano Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji. Nowym członkiem Rady LGD został Pan Rafał Nowakowski. Natomiast w skład Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji wchodzą: Andrzej Długołęcki, Sławomir Wiśniewski, Joanna Hajdas, Ryszard Domżalski, Ryszard Dobiesz. Przewodniczący Rady LGD zaprosił wszystkkich obecnych na Wystawę Bożonarodzeniową organizowaną przez SSS LGD oraz Miasto i Gminę Glinojeck, która odbędzie się 8 grudnia 2017r. w Glinojecku.

W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

17.10.2017r.

Uprzejmie informujemy iż, w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12787-prow-nowe-wzory-dokumentow-poddzialanie-19.html

25.09.2017r.

„Wspólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości jako przykład dobrych praktyk w zakresie upowszechniania idei partnerstwa w subregionie ciechanowskim”- takie przesłanie przyświecało konferencji z partnerstwa lokalnego zorganizowanej przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie w Ciborzu w dniach 7- 8 września 2017 r. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, w tym reprezentujących Lokalne Grupy Działania, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, samorządu terytorialnego i pracodawców. Nasze LGD reprezentowali Prezes Zarządu Jarosław Stefański i Skarbnik Sławomir Wiśniewski. Jednym z prelegentów w pierwszym dniu był Prezes Stowarzyszenia, który przedstawił założenia projektu współpracy ponadnarodowej „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”, który będziemy realizować w partnerstwie z LGD „Przyjazne Mazowsze” oraz LGD niemieckim z Oebisfelde. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek omówił długoletnie doświadczenia partnerskie samorządów lokalnych Polski i Niemiec. Wreszcie Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński przedstawił efekty dwudziestu lat współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wymiany młodzieży, w szczególności pod kątem ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego obu krajów.

Drugi dzień konferencji to wizyta studyjna jej uczestników w Garncarskiej Wiosce. Przedsiębiorstwo społeczne pod tą nazwą powstało w roku 2007 w Kamionce, małej wsi koło Nidzicy, dzięki inicjatywie i współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych, przedsiębiorców i Powiatowego Urzędu Pracy. Garncarska Wioska to nie tylko przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby
 długotrwale bezrobotne, ale też centrum szkoleniowo - konferencyjne i centrum kultury. Wrażenie robi także zorganizowany na obszarze 5 ha ogród botaniczny, gdzie można podziwiać unikalne okazy flory oraz oparte na tradycjach wsi polskiej naturalne sposoby wykorzystania ziołolecznictwa i pszczelarstwa do dbałości o zdrowie.

Wizyta uczestników konferencji w wiosce nie była przypadkowa. Filia WUP w Ciechanowie ma zaplanowaną na początku grudnia br. konferencję z udziałem, między innymi, instytucji rynku pracy i opieki społecznej na temat aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Połączona z Wystawą Bożonarodzeniową, organizowaną przez nasze LGD, będzie kolejnym cyklicznym wydarzeniem partnerskim, na którym stare zawody naszych dziadków i ludowe tradycje lokalne będą inspiracją do samozatrudnienia bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie ciechanowskim.

 

DSC 6994

DSC 7000

DSC 7004

DSC 7057

DSC 7080

DSC 7101

DSC 7122