W dniu 16.12.2020 r. odbyło się 1- dniowe Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące poprawek do naboru nr  13/2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Rada zebrała się w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w złożonej dokumentacji wynikających z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 07.12.2020 r. znak sprawy UM07-6935-UM0713732/20 RW-D-IV.7161.4.798.2020.AW. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju posiedzenie odbyło się  w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams. Poniżej zamieszczono listy operacj wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady LGD.
 

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 biuro będzie zamknięte.

 

 

 

 

Zyczenia Bożonarodzeniowe1

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Ogłasza

KONKURS

„Zrealizowany projekt- konkretną szansą na rozwój ”

 

 

obraz dof2

 

 

 

Celem konkursu jest wybór i wyróżnienie projektów zrealizowanych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję dotychczas zrealizowanych operacji  na terenie działania LGD.  Jako zrealizowany projekt to taki, który został dofinansowany ze środków: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji objętych pomocą, spełniających wysokie standardy i polecanych osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe  z terenu objętego LSR.

Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).

 

Projekty, zgłaszane do konkursu, jako zrealizowane w jednej z 3 kategorii tematycznych.:

1.KAPITAŁ SPOŁECZNY, DZIEDZICTWO LOKALNE -cel 1 i 2 z LSR

2.ROZWÓJ LOKALNY-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- cel 3 z LSR

3.TURYSTYKA –cel 1 i 2 z LSR

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które, zrealizowały projekty dofinansowane ze środków: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji objętych pomocą, spełniających wysokie standardy i polecanych osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe  z terenu objętego LSR, oraz osoby, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

W konkursie zostaną przyznane 3 cenne nagrody rzeczowe w każdej z 3  kategorii tematycznych.

 

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

 

Do pobrania

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

                                                                       

KONKURS– dla najmłodszych mieszkańców LGD

„Biznes marzeń na wsi”

 

obraz wsi

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania ma przyjemność ogłosić kolejny konkurs – tym razem dla najmłodszych.

W terminie do 21.12.2020 dzieci w wieku do 10 lat, oraz młodzież do 18 roku życia zyskają okazję do zaprezentowania swojego talentu plastycznego poprzez wykonanie pracy po hasłem „Biznes na wsi”.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, pobudzenie kreatywności i budowanie świadomości, jaką daje twórcze podejście do każdego tematu. Uczestnicy jako mieszkańcy obszaru LGD mają okazję przelać swoje marzenia i pomysły na formę plastyczną. Inspiracją może być wszystko, np.: zrealizowane już projekty, lub zupełnie nowe , nawet szalone pomysły.  Konkurs „Biznes marzeń na wsi” zakłada  prezentację twórczości w dziedzinie rysunku oraz rozpowszechnienie idei rysowania pobudzającego kreatywność i twórczą wyobraźnię wśród dzieci.

Serdecznie zachęcamy do udziału. Gwarantujemy ciekawe nagrody tematyczne.

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Podkategorie