23.09.2019r.

 

W dniu 15 września 2019r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt.„Co Wieś to inna pieśń”, na obszarze Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze oraz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania gościliśmy naszego partnera zagranicznego Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z siedzibą w Bonares (Hiszpania).

Uczestnikami wizyty byli: Ignacio Caraballo - Marszałek Prowincji  Huelva, Miguel Ángel Curiel Reinoso - prezes Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva oraz burmistrz gminy Hinojos, Pilar Cendrero Araújo - zastepca dyrektora Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Mayte Jiménez Díaz - manager Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Ángela Olaya Camacho - specjalista do spraw komunikacji w Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, koordynatorka projektu.   

Swoją wizytę goście rozpoczęli od spotkania w biurze LGD-PM, podczas którego Prezes Stowarzyszenia Danuta Kucińska przedstawiła prezentację na temat działalności grupy. Następnie uczestnicy wizyty udali się na Jarmark Jesienny  ,,Od pola do stołu”. Podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowiecki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Poświętne w Płońsku przedstawiciele z Hiszpanii zaprezentowali swój obszar, produkty lokalne i turystyczne. Zgodnie z programem uczestniczyli również w IV Płońskich Gminnych Dożynkach Diecezji Płockiej i Ziemi Płońskiej w Szerominku. Podziwiali piękne wieńce i ceremoniał dożynkowy  a na scenie złożyli podziękowania i życzenia dla rolników i wszystkich uczestników imprezy.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka Raciąż w Pólce Raciąż. Po przywitaniu gości przez gospodarzy,  uczestnikom wizyty zaprezentowano projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD –Przyjazne Mazowsze tj. tramwaj konny, przyroda to przygoda, spotkanie ze zdrowiem – SPA dla każdego  i inne. Podczas pobytu w Sielance zostały zorganizowane także warsztaty ceramiczne.

W dniu 16 września zagraniczni partnerzy odwiedzili Miasto i Gminę Lidzbark. Wzięli udział w spotkaniu z władzami Panem Burmistrzem Maciejem Sitarek, sekretarzem Gminy Krzysztofem Wieczorkiem oraz przedstawicielami władz SSS-LGD – Wiceprezesem Zarządu Sylwią Sańko oraz Bożeną Sękowską- pracownikiem Biura LGD. Przedstawiono prezentację na temat działalności grupy. Następnie uczestnicy wizyty udali się na nowo wyremontowany stadion lekkoatletyczny, który zrobił na gościach duże wrażenie. Ostatnim punktem programu był wspólny spacer na plażę miejską oraz promenadę nad jeziorem Lidzbarskim.

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva to jednostka ponadgminna, utworzona przez 15 gmin w prowincji Huelva, region Andaluzja w Hiszpanii. Podmiot ten dąży do poprawy jakości życia mieszkańców swoich gmin, świadczy usługi dla około 90 000 mieszkańców (prawie 20% ogółu prowincji Huelva). Organizacja została utworzona w 1996 r. Od tego momentu prowadzi także różne projekty o charakterze turystycznym, których celem jest podniesienie świadomości wśród ludności na temat ogromnego znaczenia zasobów dziedzictwa regionu i wykorzystanie tych zasobów do zwiększenia jego aktywności turystycznej.

Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń” współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

IMG 1597

del. Hiszpańska 2 IMG 1562

 

 

23.09.2019r.

 

W dniach 9 - 12 września 2019 r. 20 osobowa grupa wyjechała do Niemiec w ramach operacji pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” realizowanej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie oraz Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku na zaproszenie przedstawicieli partnerów z Niemiec . Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W delegacji znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, pracodawcy i przedstawiciele instytucji rynku pracy z obszaru działania partnerskich LGD. Zaplanowano bardzo bogaty program wyjazdu studyjnego.

Grupa odwiedziła m.in. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Rolnej i Energii w Magdeburgu, gdzie prelegenci przedstawili zakres działań i funkcjonowanie tej instytucji. Odbyła się też wizyta w Urzędzie Pracy a następnie prelekcja w ABS Dromling Gmgh. Spółka zajmuje się opracowywaniem i koordynacją działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych oraz pracowników zagrożonych bezrobociem, ochroną krajobrazu i zabytków, rozwojem turystyki, ochroną środowiska i wsparciem dla nowych przedsiębiorstw.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili zakład ABS Dromling Gmgh produkujący wyroby drewniane oraz udaliśmy ośrodek Ewangelickiej Fundacji Neinstedt, który zamieszkuje kilkanaście osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ostatniego dnia wyjazdu odbyła się wizyta w firmie z branży metalowej oraz Centrum Usług Socjalnych zakończone warsztatami terapii zajęciowej.

Wizyta studyjna była dla uczestników szansą na wymianę doświadczeń, podniesienie wiedzy w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich. Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej z obszaru SSS-LGD, instytucji rynku pracy (WUP, PUP) i przedsiębiorcy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w UE.

69964125 2546191325445520 2625778086620168192 n

70032739 2549633618434624 7307401613033865216 n  70709864 2549633818434604 4793875318488170496 n

 

 

09.09.2019r.

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców z terenu LSR do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem uwag, którego dotyczą do 26 września 2019 r . Za wszystkie dziękujemy.

                                                                                       

 UZASADNIENIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

 

  1. Uzasadnienie wprowadzonych zmian

- Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jest aktualizacja Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR wynikających z niezrealizowania zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 umowy ramowej. W związku z tym kwota przewidziana na realizację LSR została obniżona o 1 000 000 zł.

- Zmiany dotyczą także dostosowania wskaźników do zawartych umów z Beneficjentami w ramach pierwszego kamienia milowego 2016-2018.

- Wprowadzone zmiany wynikają z analizy złożonych wniosków/zainteresowania beneficjentów ogłoszonymi naborami.

- Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ponieważ:

  1. a) dostosowują wartości wskaźników i budżety przedsięwzięć do faktycznych obecnych i potencjalnych beneficjentów,
  2. c) wspierają grupy defaworyzowane poprzez alokacje środków na przedsięwzięcia skierowane na otwieranie działalności gospodarczej, który to obszar w szczególności dotyczy osób z grup defaworyzowanych, tj. osób bezrobotnych do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, , osób niepełnosprawnych.
  1. Harmonogram przeprowadzonych prac aktualizacyjnych

1 Konsultacje społeczne LSR – zbieranie propozycji zmian do 26.09.2019

2 Opracowanie projektu zmian w LSR po konsultacji do 30.09.2019

3 Przyjęcie przez WZC zaktualizowanej LSR 10.10.2019 r.

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020

 

 

08.08.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania ogłasza możliwość zgłoszenia produktu lokalnego, który mógłby być kojarzony w sposób jednoznaczny z obszarem naszego LSR i może stać się elementem wyróżniającym nas na terenie północnego Mazowsza a także przyczyniał się do jego promocji całego LGD lub jednej z gmin członkowskich. Zgłoszony produkt znajdzie się w publikacji wydanej w ramach projektu współpracy "Co wieś to inna pieśń" .

Produktem lokalnym mogą być:

  1. produkty kulinarne
  2. rękodzielnictwo

III. twórczość artystyczna

  1. cykliczne wydarzenia związane z lokalnym dziedzictwem

W konkursie mogą wziąć udział: pełnoletnie osoby fizyczne, organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści z obszaru naszych gmin członkowskich (w przypadku osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania, w przypadku instytucji i organizacji siedziba).

Udział w Konkursie to również szansa na bez kosztowe wypromowanie własnych pomysłów i produktów. Produkty wybrane przez komisję konkursową zostaną uznane jako lokalne. Będą więc promowane przez LGD w ramach bieżącej działalności.

Termin zgłoszenia do 12 sierpnia 2019 r., osobiście, mailem lub listownie na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Adres: 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, 09-400 Ciechanów, ul. Śląska 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

 

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

 

06.08.2019r.

 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY -LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO NIEMIEC W RAMACH OPERACJI

Pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”
 W DNIACH 09-13 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie
doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania
grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie
Niemiec

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz
form powiązań partnerskich

- Nabycie przez osoby z obszaru SSS - LGD i reprezentujących instytucje rynku pracy (PUP, WUP) i przedsiębiorców poziomu wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej


WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU LGD

-przedsiębiorców,

-podmiotów doradczych,

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze rynku pracy,

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do
dnia 14 SIERPNIA br. do godz. 16.00  na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: 23 672 13 79

 

Karta zgłoszeniowa