13.05.2019r.

W sobotę 11 maja na pl. Jana Pawła II w Ciechanowie pracownicy Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wzięli udział akcji informacyjno-promocyjnej w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Jej organizatorami była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO, działający na co dzień w budynku zmodernizowanym i wyposażonym dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Były konkursy, animacje oraz zabawy dla dzieci i młodzieży poprowadzone w bardzo atrakcyjny sposób przez Agnieszkę Sobiesiak i jej ekipę z Firmy Agnes-art.

Pracownicy LGD przy swoim stoisku udzielali informacji nt. możliwości wsparcia w ramach RLKS, informowali o najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

60284961 2180557191980506 7004993914910277632 n  60309378 2180557351980490 7969012707615571968 n  60348082 2180557248647167 4554814741553348608 n

10.05.2019r.

W dniu 07.05.2019 r. odbyło się 1- dniowe Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące poprawek do naboru nr 7/2019, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD

Lista wniosków wybranych

29.04.2019r.

 

Wizyta studyjna w Andaluzji

W dniach 2-6 kwietnia 2019 r. przedstawiciele dwóch lokalnych grup działania Przyjazne Mazowsze – Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania uczestniczyli w pięciodniowej wizycie studyjnej w regionie Andaluzja w południowo-zachodniej Hiszpanii. Wizyta jest częścią międzynarodowego projektu współpracy „Co wieś to inna pieśń” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt ten ma na celu upowszechnienie i rozwój produktów lokalnych na obszarze partnerów poprzez ich identyfikację i promocję w trakcie jego trwania. Liderem projektu oraz organizatorem wyjazdu jest Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, natomiast partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania (partner krajowy) oraz związek Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (partner zagraniczny).

W wizycie udział wzięli przedstawiciele Zarządu LGD-PM, rady decyzyjnej, członkowie obydwu Stowarzyszeń oraz laureaci konkursów na produkt lokalny, zorganizowanych w ramach prowadzonego projektu współpracy. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami występującymi na obszarze Mancomunidad de Desarollo Condado de Huelva,  z ich lokalnymi produktami oraz wymiana doświadczeń między partnerami projektu.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w siedzibie hiszpańskiego partnera Mancomunidad de Desarollo Condado de Huelva w miejscowości Bonares w prowincji Huelva,  gdzie przywitał nas Prezes zarządu Pan Juan Antonio Garcia Garcia wraz ze swoimi współpracownikami. Gospodarze przedstawili prezentację, dzięki której mogliśmy zapoznać się z kierunkami ich działania i głównymi celami. Przedstawiono w niej dane dotyczące głównych gałęzi rozwoju przemysłowego i ekonomicznego obszaru, informacje na temat produktów lokalnych oraz stworzonych sieci turystycznych.

Następnym punktem programu była wizyta w Castillo de Niebla, gdzie poznaliśmy część historycznego i monumentalnego dziedzictwa prowincji Huelva, w tym rzymski most, imponujące mury, kościół Santa Maria de la Granada, obecny Dom Kultury i Zamek Wizygotów. Następie odwiedziliśmy spółdzielnię wina Cooperativa Nuestra Senora del Socorro, gdzie prezes spółdzielni omówił proces produkcji wina, począwszy od zbiorów aż do butelkowania. Uczestnicy wizyty zobaczyli hale produkcyjne z imponująco wielkimi 82 silosami, każdy o pojemności 26400 litr, w których prowadzona jest fermentacja wina. W trakcie degustacji przedstawiono wina, które zdobyły nagrody na regionalnych i krajowych konkursach win. Spółdzielnia wina na modernizację hali produkcyjnej skorzystała z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 30%, pozostałe 70% były to środki własne (w tym regionalne).

Drugi dzień zakończył się wizytą w gminie Rociana del Condado, gdzie odwiedziliśmy spółdzielnię owoców miękkich czerwonych aby zobaczyć proces odbioru, obróbki truskawek  i pakowania owoców oraz spróbować tego czerwonego przysmaku świeżo przywiezionego z pola.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy od wizyty Muelle de las Carabeles w Moguer, zwiedziliśmy repliki średniowiecznych okrętów Santa Maria, Pinta i Nina, na których Krzysztof Kolumb wyruszył w 1492 r. na podbój Ameryki. Z Moguer wyruszyliśmy do Monasterio De Santa Maria w La Rabida (Klasztor Świętej Marii). Po obiedzie razem z przewodnikiem Parku Narodowego Donana wyruszyliśmy specjalnym samochodem terenowym zwiedzać ogromne tereny Parku, który jest wpisany do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Park Narodowy Doñana to prawdziwy ptasi raj i największy tego typu park w Hiszpanii. W pobliżu parku leży miasteczko El Rocío, słynące z corocznego odpustu. W tym roku było ono gospodarzem tegorocznych Targów Donana Natural Live, na których swoje stoisko miał partner projektu „Co Wieś to inna Pieśń” grupa Mancomunidad de Desarollo Condado de Huelva.

Czwarty dzień wizyty w regionie Andaluzji rozpoczęliśmy od udziału właśnie ww. targach. Na wspólnym stoisku z partnerem hiszpańskim prezentowaliśmy produkty lokalne pochodzące z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze i Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy LGD. Wśród nich były produkty kulinarne (wędliny z dziczyzny, miody, sery, domowe nalewki i olej rzepakowy ) oraz rękodzieło (chusty, serwety z haftami,) Po uroczystym otwarciu imprezy do naszego stoiska licznie przybyli przedstawiciele tamtejszych władz samorządowych, lokalnych grup działania oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. W trakcie imprezy uczestnicy mogli podziwiać pokaz dzikich koni. Targi Donana Natural Live są jednymi z największych targów w prowincji Huelva, w tym roku odbyły się w dniach 4-7 kwietnia.

Ostatniego dnia wizyty odbyło się spotkanie ewaluacyjne z uczestnikami wizyty w celu podsumowania wizyty studyjnej oraz omówienia dalszych etapów realizacji międzynarodowego projektu współpracy. Ustalono przybliżony termin wizyty partnerów hiszpańskich na obszarze LGD-PM i SSS LGD oraz liczbę osób uczestniczących w planowanej wizycie. Podczas spotkania przeprowadzono również wśród uczestników ankietę ewaluacyjną a następnie omówiono jej wyniki. Dyskusje były bardzo ożywione, zrodziło się wiele ciekawych pomysłów na temat aktywizacji mieszkańców w tym grup de faworyzowanych na obszarze obydwu mazowieckich LGD.

Następnie, w drodze na lotnisko w stolicy Andaluzji – Sewilli, zwiedziliśmy centrum gorącego miasta Hiszpanii, pełnego atrakcji turystycznych oraz ciekawych imprez kulturalnych, gdzie na każdym rogu napotkać można wspaniałe budynki, wąskie interesujące uliczki czy fantastyczne azulejos.   W godzinach popołudniowych udaliśmy się na lotnisko i tam pełni wrażeń oraz wzbogaceni o nowe doświadczenia wymienialiśmy swoje spostrzeżenia na temat niezwykłej krainy, która zachwyca swoją odmiennością nie tylko przyrodniczą ale i kulturową.

IMG 2472  wyjazd studyjny  wyjazd studyjny1

wyjazd studyjny2  IMG 3923  IMG 3973

IMG 4006  IMG 4219  IMG 4352

wyjazd studyjny3  wyjazd studyjny4  wyjazd studyjny5

 

 

17.04.2019r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Władysława Reymonta 1 w dniu 30 kwietnia 2019 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za lata 2014-2019
 5. Wybór członków Rady na nową kadencję.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w ramach LSR i podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie zmian w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
 8. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD

 

walne2017

14.03.2019r.

Rozstrzygnięcie Konkursu na produkt lokalny

 

Dnia 13 marca 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na produkt lokalny, którego Organizatorem było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Konkurs miał na celu identyfikację i promocję produktów lokalnych obejmujących  kulinaria i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub cykliczne wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

W ramach konkursu nadeszło wiele barwnych i ciekawych prac z obszaru działania LGD. Jury oceniło wnikliwie i rzetelnie wszystkie prace, zwracając uwagę na ich zgodność z tematyką, pomysłowość oraz nawiązanie do tradycji. Po burzliwych obradach Jury wybrało 4 najlepsze , których autorzy zostaną nagrodzeni wyjazdem do Hiszpanii ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Przyjazne Mazowsze” i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

 

- Nagroda dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku
Wydarzenie - Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich- Od 2017 r MGOK w Glinojecku . Przegląd jest doskonałą okazją do zapoznania się z różnymi formami amatorskiej twórczości Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenie daje też możliwość konfrontacji twórczości artystycznej oraz integracji mieszkańców. Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować swoją twórczość w dwóch kategoriach: forma sceniczna (zespoły wokalne, instrumentalne, chóry i kapele, kabarety, małe formy teatralne) oraz rękodzieło (grafika, malarstwo, rzeźba, wikliniarstwo, haft, gobelin i inne). Autorzy najlepszych prac i prezentacji otrzymują nagrody.

- Nagroda dla Gminnego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
Wydarzenie -  Uroczystość obchodów wydarzeń z dnia 05.07.1953 r. w Niedziałkach- w miejscu gdzie został pomordowany oddział Armii Krajowej pod dowództwem Wacława Grabowskiego ps. ,,Puszczyk"- cykliczna uroczystość organizowana od 2011 r. Jest podzielona na 3 części: msza polowa, występy artystyczne oraz biesiada partyzancka. Uroczystość wzbogacona jest o rekonstrukcję oblężenia oddziału ,,Puszczyka"


- Nagroda dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
Twórczość artystyczna- Grupa wokalno - instrumentalna TAKIE TAM z Radzanowa.- Funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie . Składa się z instruktorów oraz wychowanków Domu Kultury. Występuje na wszystkich gminnych uroczystościach z bardzo różnorodnym repertuarem: począwszy od ludowego poprzez lata 50 /60/80 po repertuar współczesny. W jej skład obecnie wchodzą 3 wokalistki oraz dwóch instrumentalistów , którzy w zależności od potrzeby grają na instrumentach bądź śpiewają. Grupa bierze udział w licznych konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i uznanie.

- Nagroda Dla Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu
Rękodzieło- Regionalny strój zawkrzeński ( wersja lubowidzka)- Strój damski  i strój męski.

               

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!