26.01.2018

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów szkoleniem dot. przygotowania do aplikowania o wsparcie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 ogłaszamy dodatkowy termin szkolenia w  dniu 23.02.2018 r.

W pierwszej kolejności będa przyjmowane osoby, które nie dostały się na szkolenie w pierwszym terminie.

 

Serdecznie  zapraszamy! Są jeszcze wolne miejsca!

 

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU 23.02.2017

Formularz zgłoszeniowy

16.01.2018r.

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD.

Treść zapytania wraz z ofertą cenową do pobrania tutaj.

13.12.2017

 

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zorganizowała na terenie jednej z gmin członkowskich Wystawę Bożonarodzeniową, której celem było kultywowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji związanych z tym Świętem, zainteresowanie społeczności lokalnej twórczością ludową i prezentowanie jej na stoiskach połączone z konkursami. W piątek, 8 grudnia 2017 roku w Hali Sportowej w Glinojecku odbyła się już szósta jej edycja. Współorganizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Pan Łukasz Kapczyński a patronat honorowy objoł Starosta Ciechanowski. Zaproszono wielu gości, w tym starostów pozostałych powiatów subregionu ciechanowskiego, przedstawicieli samorządów szczebla wojewódzkiego i gminnego, publicznych służb zatrudnienia, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, LGD, organizacji pozarządowych. W tym roku wystawa miała szczególną oprawę. Była integralna częścią Konferencji „Partnerstwo lokalne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zorganizowanej przez ciechanowska Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach, której przedstawiciele instytucji rynku pracy i pomocy społecznej dyskutowali na temat twórczości ludowej i tradycji lokalnych jako inspiracji do samozatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społeczno-zawodowemu w subregionie ciechanowskim.

Wystawa połączona była z dwoma konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę bożonarodzeniową oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą ozdobę świąteczną. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych bombek, stroików wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych. Dwie komisje konkursowe w składach: Dorota Macioch-Kowalska, Jolanta Skotnicka, Izabela Malesa-Kuś oraz Joanna Hajdas, Halina Pasikowska-Pikus i Kamil Puternicki dokonały oceny stoisk zaprezentowanych przez wystawców.


Werdykt jury w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejszą tradycyjna potrawę bożonarodzeniową przedstawiał się następująco:
1. miejsce -  Klub Seniora Glinojeck
2. miejsce - Sołectwo Ościsłowo
3. miejsce -  Klub Seniora w Zielonej
4. miejsce - Aktywne Kobiety Radzanów


Natomiast w konkursie dla dzieci uznano najładniejsze ozdoby świąteczne przygotowane przez:
I miejsce -  MGOK w Glinojecku
II miejsce. - Dzieci z Sadku
III miejsce - GCKSiR Lipowiec Kościelny
IV miejsce - PWDH Leśny Graal Glinojeck ZHP


Dodatkowo przedsiębiorstwo "FIGURA" Centrum Pięknego Ciała ufundowało 2 nagrody specjalne dla najlepszej pracy indywidualnej oraz grupowej:
1. KLUB SENIORA SARNOWO - pogadanka nt. dietetyki oraz pomiary masy ciała
2. Aneta Stankiewicz - masaż relaksacyjny

Natomiast Gminne Centrum Kultury sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym – sekcja DZIECI otrzymało nagrodę specjalną za najbardziej aktywny udział w oprawie artystycznej ufundowaną przez samorząd Glinojeck.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody pocieszenia. Miłym akcentem było wręczenie na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck przez Przewodniczącego Rady LGD pisemnego podziękowania za pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy lokalnych zespołów.

wyst5

wyst1

wyst2

wyst3

wyst4

wyst6

wyst8

wyst9

wyst11

wwyst10

6.12.2017r.

W związku z odbywającą się w Glinojecku Wystawą Bożonarodzeniową w dniu 8.12.2017 r. Biuro SSS LGD  będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny na numer 516 055 571.

Za utrudnienia przepraszamy.

6.12.2017

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku od godz. 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołał  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ponowna weryfikacja oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 3/2017, 4/2017 w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego protestów od wyników oceny w ramach w/w naborów.