22.03.2018

 

W dniu 6.04.2018 r. od godz 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naborów nr 1/2018; 2/2018 oraz 3/2018.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

19.03.2018r.

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 9 marca 2018r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

  1. w ramach konkursu 1/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie branży turystycznej 1 wniosek,
  2. w ramach konkursu 2/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej 8 wniosków,
  3. w ramach konkursu 3/2018r. z zakresu z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 13 wniosków.

2.03.2018

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork w dniu 23 marca 2018 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznaczono drugi termin, którego uchwały będą prawomocne.

 

waLNE 2018

28.02.2017r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania przedstawia informację o sposobie wykorzystania środków finasowych na koniec 2017r.

Stan wykorzystania środków finansowych - tutaj

14.02.2018

 

 

Do pobrania poniżej:

- Formularz zgłoszeniowy

- Regulamin