Ciechanów, dnia 07.06.2021r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 4, w dniu 24 czerwca 2021 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2020.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2020.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

Z uwagi na stan spidemiologiczny, organizatorzy są zobowiązani do przestrzegasnia odpowiednich procedur zwiazanych z przebiegiem WZC. Dlatego też proszę o potwierdzenie udziału telefonicznie tel. (23) 672 13 82, elektronicznie na e-mali Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub sms pod nr tel. 516 055 571 w nieprzekraczającym terminie do dnia 18.06.2021

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

 

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 

 

zebranie 01

 

    W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, SSS-LGD zaprasza przyszłych Beneficjentów na szkolenia w zakresie :

- podejmowania działalności gospodarczej oraz

- rozwijania działalności gospodarczej.

Przewidywanie rozpoczęcie naboru odbędzie się na przełomie czerwca/lipca 2021 roku.

 

 

 

palakat szkolenie czerwiec Ciechanów

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności na najlepszy produkt roku 2020

Zachęcamy do udziału w XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020 organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową w terminie do 31 marca 2021 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły konkursy oraz wszystkie dokumenty konkursowe  dostępne są pod linkiem: https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/laur-marszalka/art,41,xiv-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2020.html

Źródło: www.mazovia.pl

Podkategorie