23.09.2019r.

 

W dniach 9 - 12 września 2019 r. 20 osobowa grupa wyjechała do Niemiec w ramach operacji pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” realizowanej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie oraz Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku na zaproszenie przedstawicieli partnerów z Niemiec . Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W delegacji znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, pracodawcy i przedstawiciele instytucji rynku pracy z obszaru działania partnerskich LGD. Zaplanowano bardzo bogaty program wyjazdu studyjnego.

Grupa odwiedziła m.in. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Rolnej i Energii w Magdeburgu, gdzie prelegenci przedstawili zakres działań i funkcjonowanie tej instytucji. Odbyła się też wizyta w Urzędzie Pracy a następnie prelekcja w ABS Dromling Gmgh. Spółka zajmuje się opracowywaniem i koordynacją działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych oraz pracowników zagrożonych bezrobociem, ochroną krajobrazu i zabytków, rozwojem turystyki, ochroną środowiska i wsparciem dla nowych przedsiębiorstw.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili zakład ABS Dromling Gmgh produkujący wyroby drewniane oraz udaliśmy ośrodek Ewangelickiej Fundacji Neinstedt, który zamieszkuje kilkanaście osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ostatniego dnia wyjazdu odbyła się wizyta w firmie z branży metalowej oraz Centrum Usług Socjalnych zakończone warsztatami terapii zajęciowej.

Wizyta studyjna była dla uczestników szansą na wymianę doświadczeń, podniesienie wiedzy w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich. Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej z obszaru SSS-LGD, instytucji rynku pracy (WUP, PUP) i przedsiębiorcy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w UE.

69964125 2546191325445520 2625778086620168192 n

70032739 2549633618434624 7307401613033865216 n  70709864 2549633818434604 4793875318488170496 n

 

 

09.09.2019r.

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców z terenu LSR do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem uwag, którego dotyczą do 26 września 2019 r . Za wszystkie dziękujemy.

                                                                                       

 UZASADNIENIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

 

  1. Uzasadnienie wprowadzonych zmian

- Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jest aktualizacja Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR wynikających z niezrealizowania zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 umowy ramowej. W związku z tym kwota przewidziana na realizację LSR została obniżona o 1 000 000 zł.

- Zmiany dotyczą także dostosowania wskaźników do zawartych umów z Beneficjentami w ramach pierwszego kamienia milowego 2016-2018.

- Wprowadzone zmiany wynikają z analizy złożonych wniosków/zainteresowania beneficjentów ogłoszonymi naborami.

- Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ponieważ:

  1. a) dostosowują wartości wskaźników i budżety przedsięwzięć do faktycznych obecnych i potencjalnych beneficjentów,
  2. c) wspierają grupy defaworyzowane poprzez alokacje środków na przedsięwzięcia skierowane na otwieranie działalności gospodarczej, który to obszar w szczególności dotyczy osób z grup defaworyzowanych, tj. osób bezrobotnych do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, , osób niepełnosprawnych.
  1. Harmonogram przeprowadzonych prac aktualizacyjnych

1 Konsultacje społeczne LSR – zbieranie propozycji zmian do 26.09.2019

2 Opracowanie projektu zmian w LSR po konsultacji do 30.09.2019

3 Przyjęcie przez WZC zaktualizowanej LSR 10.10.2019 r.

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020

 

 

08.08.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania ogłasza możliwość zgłoszenia produktu lokalnego, który mógłby być kojarzony w sposób jednoznaczny z obszarem naszego LSR i może stać się elementem wyróżniającym nas na terenie północnego Mazowsza a także przyczyniał się do jego promocji całego LGD lub jednej z gmin członkowskich. Zgłoszony produkt znajdzie się w publikacji wydanej w ramach projektu współpracy "Co wieś to inna pieśń" .

Produktem lokalnym mogą być:

  1. produkty kulinarne
  2. rękodzielnictwo

III. twórczość artystyczna

  1. cykliczne wydarzenia związane z lokalnym dziedzictwem

W konkursie mogą wziąć udział: pełnoletnie osoby fizyczne, organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści z obszaru naszych gmin członkowskich (w przypadku osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania, w przypadku instytucji i organizacji siedziba).

Udział w Konkursie to również szansa na bez kosztowe wypromowanie własnych pomysłów i produktów. Produkty wybrane przez komisję konkursową zostaną uznane jako lokalne. Będą więc promowane przez LGD w ramach bieżącej działalności.

Termin zgłoszenia do 12 sierpnia 2019 r., osobiście, mailem lub listownie na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Adres: 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, 09-400 Ciechanów, ul. Śląska 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

 

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

 

06.08.2019r.

 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY -LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO NIEMIEC W RAMACH OPERACJI

Pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”
 W DNIACH 09-13 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie
doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania
grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie
Niemiec

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz
form powiązań partnerskich

- Nabycie przez osoby z obszaru SSS - LGD i reprezentujących instytucje rynku pracy (PUP, WUP) i przedsiębiorców poziomu wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej


WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU LGD

-przedsiębiorców,

-podmiotów doradczych,

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze rynku pracy,

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do
dnia 14 SIERPNIA br. do godz. 16.00  na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: 23 672 13 79

 

Karta zgłoszeniowa

 

 

18.07.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, wraz z partnerami projektu „Razem nie damy się wykluczyć” (powiatowe urzędy pracy w Żurominie i Mławie oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ) a także wspierająca przedsięwzięcie Filia WUP w Ciechanowie dużą wagę przywiązują do działań na rzecz integracji międzypokoleniowej jego uczestników. Do osiągnięcia tego celu na pewno przysłużą się zintegrowane działania w ramach pikniku rodzinnego, który miał miejsce w Poniatowie w dniu 28 czerwca. Spływ kajakowy połączony z edukacją proekologiczną niezależnie od walorów sportowych i rekreacyjnych miał na celu podniesienie świadomości rodzin wykluczonych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego obszaru LGD i przywracania mu jego pierwotnego stanu. Festyn rodzinny, zawody sportowe, zabawy dla dzieci, ognisko wraz z występami artystycznymi przyczyniły się do integracji uczestników projektu i ich rodzin z organizatorami oraz mieszkańcami Poniatowa. Oprócz zabawy na świeżym powietrzu wszyscy mogli skosztować  tradycyjne potrawy piknikowe tj. grochówkę,  kiełbaski pieczone na ognisku i  smalec z ogórkiem małosolnym. Zabawa ludowa zakończyła udane przedsięwzięcie. Współorganizatorką imprezy była Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Żuromin Barbara Michalska a gośćmi honorowymi  Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski. Na wspólnym stoisku naszego LGD i Filii WUP w Ciechanowie promowano LSR, PROW i EFS oraz rozdawano gadżety.

 

20190628 150339   DSC 0002

  poniatowo3  poniatowo4

  poniatowo10

poniatowo5  poniatowo8  poniatowowo11

DSC 0037  IMG 20190628 122415

IMG 20190628 1219331  IMG 20190628 122015