Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 biuro będzie zamknięte.

 

 

 

 

Zyczenia Bożonarodzeniowe1

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Ogłasza

KONKURS

„Zrealizowany projekt- konkretną szansą na rozwój ”

 

 

obraz dof2

 

 

 

Celem konkursu jest wybór i wyróżnienie projektów zrealizowanych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję dotychczas zrealizowanych operacji  na terenie działania LGD.  Jako zrealizowany projekt to taki, który został dofinansowany ze środków: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji objętych pomocą, spełniających wysokie standardy i polecanych osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe  z terenu objętego LSR.

Zgłaszany do konkursu projekt powinien być zakończony. Istnieje również możliwość zgłoszenia projektu trwającego, jednak powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania tzn. mieć zrealizowany zakres merytoryczny (decyzję o przyjęciu niezakończonego projektu do konkursu podejmuje Komisja konkursowa, przy czym podstawowym warunkiem jest zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie).

 

Projekty, zgłaszane do konkursu, jako zrealizowane w jednej z 3 kategorii tematycznych.:

1.KAPITAŁ SPOŁECZNY, DZIEDZICTWO LOKALNE -cel 1 i 2 z LSR

2.ROZWÓJ LOKALNY-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- cel 3 z LSR

3.TURYSTYKA –cel 1 i 2 z LSR

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które, zrealizowały projekty dofinansowane ze środków: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji objętych pomocą, spełniających wysokie standardy i polecanych osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe  z terenu objętego LSR, oraz osoby, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

W konkursie zostaną przyznane 3 cenne nagrody rzeczowe w każdej z 3  kategorii tematycznych.

 

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

 

Do pobrania

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

                                                                       

KONKURS– dla najmłodszych mieszkańców LGD

„Biznes marzeń na wsi”

 

obraz wsi

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania ma przyjemność ogłosić kolejny konkurs – tym razem dla najmłodszych.

W terminie do 21.12.2020 dzieci w wieku do 10 lat, oraz młodzież do 18 roku życia zyskają okazję do zaprezentowania swojego talentu plastycznego poprzez wykonanie pracy po hasłem „Biznes na wsi”.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, pobudzenie kreatywności i budowanie świadomości, jaką daje twórcze podejście do każdego tematu. Uczestnicy jako mieszkańcy obszaru LGD mają okazję przelać swoje marzenia i pomysły na formę plastyczną. Inspiracją może być wszystko, np.: zrealizowane już projekty, lub zupełnie nowe , nawet szalone pomysły.  Konkurs „Biznes marzeń na wsi” zakłada  prezentację twórczości w dziedzinie rysunku oraz rozpowszechnienie idei rysowania pobudzającego kreatywność i twórczą wyobraźnię wśród dzieci.

Serdecznie zachęcamy do udziału. Gwarantujemy ciekawe nagrody tematyczne.

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w ramach projektu współpracy:

 „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim WIEŚ) ogłasza:


KONKURS

„Pomysł na produkt lokalny i lokalnego twórcę”

 

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produktów lokalnych, niejednokrotnie wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania LGD.

W ostatnich latach coraz więcej osób postrzega produkty lokalne/regionalne jako atrakcję turystyczną regionu i uświadamia sobie, że nasze wyjątkowe produkty związane z kulturą, tradycją, historią i bogactwem naturalnym, należy w znacznie większym stopniu niż dotychczas promować.

Zaprezentowanie bogactwa różnorodności lokalnych tradycji powinno wzbudzić większe zainteresowanie potencjalnych konsumentów i turystów odwiedzających obszar objęty LSR naszymi produktami. Szeroka prezentacja produktów lokalnych pozwoli także na utożsamianie ich z obszarem LGD, nie będą one anonimowe i mogą stać się wizytówką naszego regionu.

Postawione zadania mają osiągnięcie jednego najważniejszego celu: wzrostu atrakcyjności obszaru objętego LSR poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne produkty.

 

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna
  2. Produkt żywnościowy/ spożywczy
  3. Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.  (szczegóły w Regulaminie) 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
  • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
  • Prezentacja i promocja na wydarzeniach z obszaru LGD 
  • Prezentacja na stronie LGD.
  • Nagrody rzeczowe za dwa pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

 

 Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 OBRAZ

 

Podkategorie