12.12.2019r.

Wystawa Bożonarodzeniowa - cykliczne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalnej Grupy Działania - odbyła się 6 grudnia 2019 r. w sali sportowej w Wiśniewie.
Wystawa, w której uczestniczyła liczba 32 wystawców połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszy piernik świąteczny, dla dorosłych na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową oraz konkurs dla dzieci do lat 15 na najładniejszy łańcuch choinkowy. Na stoiskach wystawców były ozdoby świąteczne oraz tradycyjne potrawy wigilijne i wyroby lokalne, a na scenie występowały zespoły dziecięce. Komisja konkursowa w składzie: Renata Żelaźnicka, Magdalena Dorszyńska i Grażyna Zakrzewska dokonała oceny produktów przygotowanych przez wystawców.

Werdykt jury w konkursach dla dorosłych przedstawiał się następująco:


Kategoria piernik:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Dłutowo
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Zygmuntowo
Nagroda – wyróżnienia- Koło Gospodyń Wiejskich ,, Na szpilkach” Stara Otocznia


Kategoria szopka:
I miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku
II miejsce  – Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie

Kategoria  łańcuch choinkowy:
I miejsce – Placówka Wsparcia Dziennego ,,PROMYK” z Glinojecka
II miejsce – Dominik Rogowicz

Laureaci otrzymali nagrody główne, przygotowane przez biuro LGD oraz specjalne ufundowane przez Wójta Gminy i zaproszonych gości. Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom, a na ręce współorganizatora przewodniczący Rady LGD złożył pisemne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze, a uatrakcyjniły ją występy zespołów dziecięcych. 
Nasze stoisko tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Gadżety i broszury promujące zniknęły ze stolika zanim jeszcze wystawa osiągnęła swój punkt kulminacyjny.
Współorganizatorami wystawy byli Wójt Gminy Grzegorz Woźniak oraz ciechanowska filia WUP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: przedstawiciel Marszałka – Pan Konrad Wojnarowski, Starosta Mławski Pan Jerzy Ryszard Rakowski, kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O/Zamiejscowy w Ciechanowie Halina Pikus, dyrektor ciechanowskiej filii WUP Jakub Gwoździk, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie i Płońsku oraz burmistrzowie i wójtowie z subregionu ciechanowskiego.

DSC 0761

   DSC 0689        DSC 0646

  DSC 0649

DSC 0653      DSC 0696

 

 

 

09.12.2019r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do ankiety poniżej:

Ankieta do wypełnienia

 

 

03.12.2019r.

W dniu 02.12.2019r odbył się wybór oferenta do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 22.11.2019r. dotyczącego opracowania oraz wydruku ulotek i kalendarzyków. Wybrano firmę ONSTUDIO Sp.ZO.O , która zaoferowała najniższą cenę.

 

 

22.11.2019r.

 

Zapytanie ofertowe cenowe na opracowanie oraz wydruk ulotek i kalendarzyków

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Ulotka informacyjna:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie projektu graficznego ulotki informacyjnej
 2. Wydruk ulotek informacyjnych w nakładzie 2000 sztuk.
 3. Dostarczenie ulotek informacyjnych do biura Lokalnej Grupy Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów

Parametry ulotki:

Format : A 4, składana na 3 części

Druk : dwustronny na papierze kreda połysk 150 gram

Kolor : full color, dwustronnie

 

 1. Kalendarzyk:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie projektu graficznego kalendarzyka listkowego
 2. Wydruk w nakładzie 6000 sztuk.
 3. Dostarczenie kalendarzyków do biura Lokalnej Grupy Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów

Parametry :

 • Format kalendarzyka: 85x55 mm, zaokrąglone rogi
 • Papier: kreda 350 mat
 • Uszlachetnienie: Folia błysk
 • Druk: dwustronny w pełnym kolorze

Termin realizacji zamówienia w punkcie I i II: do 20 grudnia 2019 r. Dostawa: siedziba zamawiającego

Obowiązki wykonawcy

 1. Ulotka musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne (aktualne na dzień realizacji zamówienia):
 2. a) zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności od lewej strony:

- logo Unii Europejskiej

- logo Leader

- logo Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

- logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

b)Hasło promocyjne – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Inne istotne warunki :

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie materiały niezbędne do przygotowania ulotki, kalendarzyków; tekst oraz logo.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.

Ostateczne projekty ulotki i kalendarzyka wymagają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy projekty ulotek i plakatu do Biura Lokalnej Grupy Działania ul. Śląska 1 ,

06-400 Ciechanów

Ofertę z podaniem cen brutto i netto prosimy przesłać pocztą na adres lub złożyć osobiście do dnia 27.11.2019 do godz. 15.00

 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.ssslgd.pl

Niezbędne załączniki:

Do pobrania załącznik nr 1- Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe

 

 

20.11.2019r.

W dniu 18.11.2019r. odbył się wybór oferenta do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 20.10.2019r. dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalnej Grupy Działania za okres od dni rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2019 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR wybrano firmę STREFAPLUS MICHAŁ MARCINIAK, która otrzymała najwyższą ilość punktów oraz spełniła wszystkie kryteria oceny formalnej.

 

 

Podkategorie