20.11.2019r.

W dniu 18.11.2019r. odbył się wybór oferenta do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 20.10.2019r. dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalnej Grupy Działania za okres od dni rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2019 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR wybrano firmę STREFAPLUS MICHAŁ MARCINIAK, która otrzymała najwyższą ilość punktów oraz spełniła wszystkie kryteria oceny formalnej.

 

 

04.11.2019

ogłoszenie

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

04.11.2019r.

SPOTKANIE1