12.04.2017r.

W dniu 7 kwietnia 2017r. w Lidzbarku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki. Podczas zebrania zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz powołano nowego członka zarządu. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

12.04.2017r.

Wystawa Wielkanocna jest cyklicznym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. W piątek, 7 kwietnia 2017 roku, w Sali Sportowej w Lidzbarku, odbyła się już piąta jej edycja a współorganizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Pan Maciej Sitarek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, Starosta Żuromiński, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Płońsku i Żurominie, oraz wójtowie. W tym roku cieszyła się rekordową liczbą wystawców. Wystawa połączona była z dwoma konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Marciszek, Grażyna Wróblewska, Dominika Zegadło oraz Sylwia Klonowska dokonała oceny stoisk zaprezentowanych przez wystawców.


Werdykt jury w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne przedstawiał się następująco:
1 miejsce – Joanna Zaborek – Nick, gm. Lidzbark
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy Wielkiej gm. Lipowiec Kościelny
3 miejsce – Sołectwo Ościsłowo – gm. Glinojeck


Natomiast w konkursie dla dzieci za najładniejszą pisankę uznano ozdoby przygotowane przez –
I miejsce- Gminne Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
II miejsce- Templin Aleksandra i Dorota - Lidzbark
III miejsce- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dłutowie


Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom, a na ręce Macieja Sitarka Burmistrza Lidzbarka Przewodniczący Rady LGD złożył pisemne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy lokalnych zespołów .

wytawa1  wystawa2

wystawa3  wystawa4

wystawa5  wystawa6

wystawa 7

08.02.2017r.

20151127093746 alertSzanowni Państwo, informujemy, że możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zostanie tymczasowa zawieszona.

Możliwość korzystania z generatora wniosków zostanie wyłączona w dniu 21 lutego 2017 r.

Z tego też względu do czasu aktualizacji i ponownego udostępnienia generatora zalecamy przyszłym Wnioskodawcom, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).

Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel).

Link do arkusza - Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 zamieszczamy poniżej:

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - rozwój działalności gospodarczej

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - podejmowanie działalności gospodarczej

06.02.2017r.20151127093746 alert

W dniu 3 lutego br. w Strzegowie odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji.

W celu zapoznania się z dokumentem kliknij tutaj.

02.02.2017r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Zaletą formularza jest jego przejrzysta konstrukcja. Zadawane pytania trafią bezpośrednio do ekspertów ARiMR. To zdecydowanie skróci czas oczekiwania na odpowiedź.

To już kolejne udogodnienie, dzięki któremu rolnicy i inni beneficjenci mogą uzyskiwać w ARiMR informacje. Dostępne są one na portalu www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR i poprzez bezpłatną infolinię 800 30 00 84.

Zapraszamy do korzystania z tego wygodnego narzędzia do kontaktu z ARiMR: otwórz