6.06.2017r.

2 czerwca 2017r. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie w spólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowało imprezę Rodzinny Dzień Dziecka. Wszystko zaczęło się o godz. 16.00 na parkingu przy M-GOK. Dzięki LGD dzieci mogły za darmo korzystać z urządzeń dmuchanych, smakować watę cukrową, popcorn i pączki, uczestniczyć w animacjach, zabawach i wspólnych pląsach, łapać wielkie bańki mydlane, rozdawane były wiązane baloniki. Piękna szczudlarka rozdawała lizaki i odblaski z wzorami dziecięcymi ufundowane przez radną gminną p. Małgorzatę Iwańską, która również zakupiła napoje do popicia słodkości. Klub Aikido Kantoku, działający przy  M-GOK zadbał o pokaz sztuki samoobrony Aikido, po którym chętni mogli uczestniczyć we wspólnym treningu. Klub motocyklowy Freewind Glinojeck zafundował dla wszystkich chętnych przejażdżki na swoich stalowych rumakach i odrestaurowanym Citrenem rodem z filmów o Luisie de Funes’ie. Motocykliści zorganizowali również moto kącik z kiełbaskami z grilla i cukierkami – krówkami. Ochotnicza Straż Pożarna wystawiła z garażu swojego mercedesa i udostępniła go dzieciom. Każdy mógł choć na chwilę zostać strażakiem. Później ku uciesze dzieci strażacy lali wodę. Firma Klonik udzielała kursów pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  Instruktorki plastyki z M-GOK dzielnie przez całą imprezę malowały dzieciom buźki w fantazyjne wzory. Impreza trwała w szybkim tempie do godz. 19.15.

showthumb.php1

showthumb.php2

showthumb.php6

showthumb.php7

showthumb.php8

showthumb.php9

showthumb.php10

6.06.2017r.

                         Informujemy, iż w zakończonym w dniu 22 maja 2017r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

1. w ramach konkursu 1/2017r. z zakresu rozwiajnia działalności gospodarczej 24 wnioski.

2. w ramach konkursu 2/2017r. z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 0 wniosków.

3. w ramach konkursu 3/2017r. z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 7 wniosków.

4. w ramach konkursu 4/2017r. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 28 wniosków.

 

Planowany termin Posiedzenia Rady SSS LGD podczas którego wnioski zostana ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru to 13-14.06.2017r.

5.06.2017r.

W dniach 13-14 czerwca 2017 roku od godz. 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołał  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017.

 

 

 

26.05.2017r.

Owocna wizyta

                         W dniach 24 – 26 kwietnia br. delegacja Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wizytowała swojego partnera niemieckiego z miejscowości Oebisfelde. Spotkania z władzami miasta, przedstawicielami grup społecznych i przedsiębiorcami miały na celu wypracowanie płaszczyzny współpracy, która zaowocuje realizacją wspólnego projektu ponadnarodowego. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się oraz integracja różnych grup społeczno - zawodowych, osób szczególnie zagrożonych na rynku pracy i młodzieży poprzez wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów.

                  Pierwszy etap projektu to wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, w ramach których będzie miało miejsce zapoznanie się z obszarami dwóch LGD krajowych z subregionu ciechanowskiego, z ich atrakcjami kulturowymi, historycznymi oraz spotkania z przedstawicielami grup społecznych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń. Partnerzy krajowi uzgodnili, że jedna z grup zostanie wyselekcjonowana w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” . Natomiast atrakcją dla młodzieży obu krajów będą spływy kajakowe rzeką Wkrą połączone z jej oczyszczaniem i zakończone wspólną imprezą integracyjną. Ciekawe może być również seminarium poświęcone polityce ochrony środowiska naturalnego oraz wykorzystanie OZE i nowoczesnych technologii w tym zakresie. Pierwszy etap zakończy wymiana doświadczeń LGD, instytucji rynku pracy, pracodawców i pracobiorców nt. przedsięwzięć na rzecz grup de faworyzowanych.

                      Drugi etap to konferencja nt. wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców, w tym z grup uznanych z defowaryzowane na rynku pracy, niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturalnego oraz integracji mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników i przedstawicieli otoczenia biznesu. Działania projektu współpracy zakończy wydanie dwujęzycznego biuletynu promującego doświadczenia partnerów i wspólne przedsięwzięcia.

cid 4EE91431 E56F 40DE B858 65963627E8BF

cid 6CE39D08 7711 49D6 BFD2 85F7F1423CE8

cid A2335132 941B 4E0B 8E24 E86D05F6A41A

12.04.2017r.

W dn. 7.04.2017r w Lidzbarku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania podczas którego zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji.  

uwaga

W celu zapoznania sie z dokumentem kliknij tutaj.