01.03.2022

W dniu 23 lutego 2022r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2022, 2/2022, 3/2022.Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

 

Nabór 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybanych

 

Nabór 2/2022- Budowa, przebudowa ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista operacji wybranych

 

Nabór 3/2022- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

Lista operacji wybranych

 

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD Ciechanów 23.02.2022

 

 

23.02.2022r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 lutego   b.r. (środa) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

 

 

 

Warsztat refleksyjny

 

Agenda warsztatu refleksyjnego LGD SSS 11.02.20221 page 0001warsztaty 2

 

 

Komunikat

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania prowadzi badanie ewaluacyjne, które ma na celu pozyskanie opinii o efektach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i wsparcia realizowanego za pośrednictwem LGD ze środków PROW 2014-2020. Zachęcamy do udziału w ankiecie internetowej.

https://www.survio.com/survey/d/D4U6B5G5P8I2P1K1H

 

 

 

Podkategorie