W związku z organizacją Wystawy Bożonarodzeniowej w Żurominie w dniu 16.12.2022r. biuro SSS-LGD będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny 516 055 571.

 

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Skierowany jest on do mieszkańców Mazowsza, którzy interesują się fotografią kulinarną. 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych: Lista Produktów Tradycyjnych oraz produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nabór prac konkursowych trwa do 31 sierpnia 2022 r. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: https://mazovia.pl/pl/konkursy/ruszyla-v-edycja-mazowieckiego-konkursu-fotografii-kulinarnej.html

 

 

 

     25 czerwca 2022 w Glinojecku odbył się festyn „Wianki”, na którym lokalna Orkiestra Dęta obchodziła 105-lecie istnienia. Gościnnie wystąpiły Orkiestry  z Wieczfni Kościelnej, Zielonej oraz Ciechanowa. Zwieńczeniem całego przeglądu był wspólny występ wszystkich orkiestr. Prezes SSS- LGD Pan Jarosław Stefański osobiście złożył gratulacje i wręczył puchary przedstawicielom Orkiestr Dętych. Całodniową uroczystość uświetniły występy dzieci, młodzieży oraz seniorów. Do późnych godzin nocnych goście bawili się wspólnie przy ognisku i na koncercie. Całe wydarzenie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury  w Glinojecku.

Orkiesrty dęte Glinojeck1

Orkiestry dęte Glinojeck2

Orkiestry dęte Glinojeck3

Orkiestry dęte Glinojeck4

 

 

 

20.05.2022

     W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb grup de faworyzowanych, oraz ujęcie odpowiednich i adekwatnych działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony swoich obszarów oraz szanse i zagrożenia. Rozmowy dotyczyły także problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gmin. Dzięki konsultacjom zostały wspólnie określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania LSR.Wspólnie z uczestnikami wypracowane zostały kierunki rozwoju Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2021-2027. Realizując wieloletni  plan działania SSS- LGD będzie ubiegać się o pozyskanie środków w kwocie 9 mln zł na realizację projektów przez mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania. Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniach i przekazania cennych uwag do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju SSS- LGD.

Zdjęcie do artykułu

Zdjęcie do artykułu2

 

 

 

Ciechanów, dnia 25.05.2022r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu, ul. Zielona 10, w dniu 21 czerwca 2022 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2021.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 Walne obraz 2 page 0001 1

 

Podkategorie